iLS Logistics & Solutions

 
Temel Değerlerimiz; faaliyetlerimizi yönlendirmekte, şirket politika ve programlarını etkilemektedir.
Bu İş Etiği Yönetmeliği, temel değerlerimizi pekiştirmektedir. Yönetmelik; her bir çalışan için, işimizi nasıl yapacağımız, müşteriler, tedarikçiler ve diğer iş ortaklarımız ile nasıl çalışacağımız, hissedarlarımıza nasıl hizmet vereceğimiz ve toplumlarımızla ve birbirimizle nasıl etkileşim içinde olacağımız hakkındaki beklentileri düzenlemektedir.

Hakkımızda

......